LANAO DEL NORTE

PROVINCIAL HYMN

Lalawigan ng Hilagang Mindanao
Handog mo'y buhay, magpakailan man.
Lanao del Norte lupang tinubuan...
Laging sagana, lunti-an tuwina
Hiyas ng lahi, puri lingatan...
S'yang dangal ng buong bayan
Lalawigan na minamahal
naming Muslim at Kristyan...
Tunay lahing Pilipino...
'Lanao del Norte mabuhay

Kay ganda ng kapaligiran...
Kaparangan nitong lalawigan
Kabata'ay nag-sisikap...
Nag-kaisa't nag-tutulungan...
Sa pag-unlad ng lipunan
handog ka ng may kapal...
Lanao del Norte ang lakas mo't ilaw
Tanglaw ng Bansa kailan man...

kailan man